Доступні курси

Фізичне виховання (ДЗЮБА С.А.) ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ (Дзюба С.А.)

Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку студентської  молоді.

Основною метою навчального предмета «Фізичне виховання» є:

-              формування у студентів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я,  фізичного розвитку та фізичної підготовки;

-              гармонійний розвиток природних здібностей;

-              використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Викладач: Дзюба Світлана